"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vám dám odpočinúť"
Mt 11, 28
   
Rímskokatolícka farnosť Podkriváň vznikla v roku 1787 odčlenením sa od farnosti Divín. Bol tu drevený kostol, ktorý však vyhorel. Rímskokatolícky klasicistický kostol sv. Martina biskupa a vyznávača bol postavený v roku 1803. V roku 1995 bol rekonštruovaný interiér a v roku 2001 aj exteriér kostola. Kaplnka sv. Antona Paduánského je z roku 1856.


Podkriváň


Obec Podkriváň leží v úzkej doline potoka Lučenčík na severovýchode Javoria a Slovenského rudohoria. Lokalita Trhanowa (starší názov) je zaznamenaná na mape Samuela Mikovíniho z roku 1736, ako obec z roku 1742 Trhanowa, Divín-Oroszi a v roku 1927 Podkriváň. Konávali sa tu trhy pod vrchom Mních. Obyvateľstvo sa zaoberalo chovom dobytka, oviec, čiastočne povozníctvom a roľníctvom. Pôvodne v osadách Horná a Dolná Bzová (filiálky) boli sklárne, bol tu aj pivovar. Obec Podkriváň je známa dvoma osobnosťami: Pôsobil v nej a je tu pochovaný A.E.Timko (1843-1903), ľudový spisovateľ a učiteľ. Narodil sa tu aj Ján Jalovecký (1894-1950) profesor teológie,cirkevný hudobný skladateľ. Obec svojou polohou a členitosťou je zaujímavou a perspektívnou súčasťou Podpoľania.


Dolná Bzová


Dve časti rozdelené potokom patria do dvoch obcí - Podkriváňa a Mýtnej. V roku 1999 7. novembra tu bola konsekrovaná nová kaplnka zasvätená sv. Jánovi Vianney (patrón správcov farností) v štýle Noemovej archy.

Horná Bzová


Osada patrila do Divínského panstva. Posledný správca bol Štefan VI. Zichy (Zíči, 1919-1945). Drevená kaplnka je z roku 1910 zasvätená Nanebovzatiu Panny Márie, postavená posledným správcom. Unikátna kaplnka je znútra i zvonku pokrytá jedľovou kôrou.

Mláky


Kaplnka zasvätená Ružencovej Panne Márii z roku 1930, obnovená a posvätená v Jubilejnom roku 2000.

Brestina


Osada je časťou obce Dobroč, cirkevnoprávne patrí do farnosti Podkriváň. Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho je z roku 1941.
EMSY Web design ©2007