"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vám dám odpočinúť"
Mt 11, 28
   
Farský úrad, 985 51 Podkriváň
Tel.: 047/4493117
Email: salancijan@azet.sk
EMSY Web design ©2007